Print this page
BASAR

 

Årets basar vert søndag 21. februar 2016 kl.16.00 i Radøyhallen.

Åresal, mat og kaffi, musikk ved aspirantane og korpset.

Vel møtt:)


 

Med vennleg helsing
 

 

Reidun Sundsøy 958 23 251

Laila Hermansen 976 19 518